• Magyar
  • English
  • Deutsch
  • Français

1%

KORINTA Alapítvány
Adószám: 18453661-1-06

Együttműködő támogatóink

Szeged város

Szeged Város

Önkormányzata

 

 

 

 

ÉTA Országos Szövetség

Díjak

Délmagyarország

Presztizs Díj 2010

1% - Hogyan?

A rendelkező nyilatkozat beadásának módja

BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYON

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet (amennyiben fentebb nem sikerült letölteni a már kitöltött rendelkező nyilatkozatot).

Ha a bevallását elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. FIGYELEM! Ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.

 

MUNKÁLTATÓ ADÓMEGÁLLAPÍTÁS ESETÉN

Amennyiben a munkáltatói adómegállapítást választotta, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-én adhatják át. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni.

A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg.

A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 21-ig adja át az adóhatóságnak.

 

RENDELKEZÉS BEVALLÁSTÓL FÜGGETLENÜL

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján nem rendelkezett, így is lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz.

Erre május 21-ig van lehetősége, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-ig már leadta!

FIGYELEM! Késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz!

 

További információ a befizetett adó 1+1 százalékáról az alábbi két linken található!

NAV - 25. füzet

NAV - 26. füzet